News & Publications

Articles

Publications

 • Belastingheffing bij overlijden en schenken, SDU 2001 (Hoofdstuk III. De woonplaatsfictie en het EG‐verdrag)
 • De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Kluwer 2003
 • Preadvies Vereniging voor Belastingwetenschap, De vestigingsplaatsficties in de IB, de Vpb en de dividendbelasting, Kluwer 2002 (Hoofdstuk 5. De vestigingsplaatsficties en enkele non‐discriminatiebepalingen van het EG‐Verdrag)
 • Cursus Belastingrecht (losbladig), onderdeel Europees belastingrecht
 • S.R. Pancham en R.P.C.W.M. Brandsma, Bundel ‘Lezingen Commissie Vaktechniek 2002/2003: Deelnemingsperikelen
 • S.R. Pancham, The Surinam Papers, Deelnemingsvrijstelling in Suriname, SDU 2009
 • S.R. Pancham, Liber Amicorum, 40 jaar Cursus Belastingrecht, Tribuut aan Leno Sillevis en Nico de Vries, Het verbondenheidsbegrip in de EU‐rente‐/royaltyrichtlijn; een analyse in het licht van de uitleggingsfactoren van het Hof van Justitie van de Europese Unie, Kluwer Deventer 2010
 • S.R. Pancham, De EU‐richtlijn inzake interest en royalty’s zal op belangrijke punten worden aangepast, WFR 2012/6943
 • S.R. Pancham, CCCTB en bronbelastingen, WFR 2011/1432
 • S.R. Pancham, G.K. Fibbe and J.P. Ruiter, The meaning of the association of the overseas countries and territories with the European Community for the fiscal relations between the Netherlands and Aruba, EC Tax Review 2007/4
 • S.R. Pancham, Enkele EU‐rechtelijke aspecten van hybride entiteiten in het licht van fiscale autonomie, MBB 2010/158 p. 158‐166
 • S.R. Pancham, The concept of associated company in the EC Interest and Royalties Directive; an analysis in the light of the European Court of Justice’s methods of interpretation [to be published]
 • S.R. Pancham en R.P.C.W.M. Brandsma, Enkele fiscale gevolgen van het Nederlands‐Amerikaanse Vriendschapsverdrag voor Aruba, Weekblad 2010/545
 • S.R. Pancham, Aandelenruil eenvoudiger, Belastingmagazine 1997/10, p. 35
 • S.R. Pancham, IB’01: Invoering Nederlandse belasting op royalty’s ten laste van de buitenlandse aanmerkelijkbelanghouder, FED 1999/691
 • S.R. Pancham, Op weg naar een Nieuw Fiscaal Raamwerk, Internationaal Belasting Bulletin 1999/3, p. 15
 • S.R. Pancham en I. de Roos, Wijziging regime fiscale eenheid, Internationaal Belasting Bulletin 1999/6, p. 8
 • S.R. Pancham, De ontwerp‐richtlijn inzake interest en royalty’s, MBB 1999/9 p. 318
 • S.R. Pancham en R.P.C.W.M. Brandsma, De voorgestelde aanpassing van art. 13g Wet Vpb. 1969: wie is het kind van de (ver)rekening? FED 2000/416
 • S.R. Pancham, Nieuw Fiscaal Raamwerk in werking getreden, Internationaal Belasting Bulletin 2000/2, p. 7
 • S.R. Pancham en E. Dijkstra, New tax treaty between The Netherlands and Portugal, International Tax Review July/Aug 2000
 • S.R. Pancham en N.A.A. Kleemans, Is het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen wel zo voordelig? Vp‐bulletin 2000/12
 • S.R. Pancham, Enkele opmerkingen over het Nieuw Fiscaal Raamwerk in de Nederlandse Antillen, Weekblad 2000/6386, p. 724
 • S.R. Pancham en R.P.C.W.M. Brandsma, De uitdelingsheffing: hinken op twee gedachten zonder aangepast schoeisel, Weekblad 2001/6434, p. 637‐649
 • S.R. Pancham en A.J.J. Jacobs, Het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen, Vp‐bulletin 2001/1‐2
 • S.R. Pancham en R.P.C.W.M. Brandsma, De earn‐outregeling en de uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling voor EU‐beleggingsdochters, Weekblad 2002/6476, p. 511‐522
 • S.R. Pancham en R.P.C.W.M. Brandsma, De regeling inzake de EU‐beleggingsdochter wordt wederom aangepast, Weekblad 2002/6499, p. 1411‐1415
 • S.R. Pancham en M.B.J.M. Tuyp, Enkele aspecten met betrekking tot voorkoming van dubbele belasting in het kader van het nieuwe fiscale‐eenheidsregime, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 2002/62, p. 110‐119
 • S.R. Pancham, Wetsvoorstel herziening regime fiscale eenheid: enkele opmerkingen over het overgangsrecht, MBB 2002, p. 228‐236
 • S.R. Pancham en G.W.J.M. Kampschoër, Beperking verliesverrekening: De “echte” Bosal‐reparatie, WFR 2003, p. 1929‐1936
 • S.R. Pancham en J. Gooijer, Earn‐outregelingen en balansgaranties in de vennootschapsbelasting, Onderneming en Financiering 2003 nr. 56
 • S.R.Pancham en R.P.C.W.M. Brandsma, De wijzigingen voor de bronstaten in de moeder‐dochterrichtlijn en de Nederlandse reactie, FED 2005/74
 • S.R. Pancham en R.P.C.W.M. Brandsma, Fokus op bronstaatheffing over dividenden in de Europese Unie, WFR 2005/701, p. 701‐709
 • S.R. Pancham en R.P.C.W.M. Brandsma, De toewijzing van heffingsrechten in belastingverdragen inzake vermogensinkomsten: enige trends, TFO 2005/78, p. 78‐87
 • S.R. Pancham en R.P.C.W.M. Brandsma, Krijgt u de renteaftrek nog voor elkaar geboxed? WFR 2006/774, p. 774‐784
 • S.R. Pancham en R.P.C.W.M. Brandsma, Krijgt u de renteaftrek nog voor elkaar geboxed? De tweede ronde! Werken aan winst: groepsrentebox en renteaftrek, WFR 2006/1064, p. 1064‐1070
 • S.R. Pancham en M.B.J.M. Tuyp, Waar legt de Hoge Raad de grens voor de Nederbelg? Vp‐bulletin 2003, p. 9‐14
 • Suniel Pancham en Xander Arends, Proposal for change in fiscal unity legislation, International Tax Review, Nov 1999
 • Arrest Gerecht van eerste aanleg inzake CFA‐regeling vernietigd, NTFR 2009/2518, HvJ 17 september 2009, nr C‐519/07
 • Belgische regelgeving over correcties tussen verbonden ondernemingen niet in strijd met EU‐recht, NTFR 2009/2109, AG HvJ 10 september 2009, nr C‐311/08
 • HvJ EU legt richtlijn kapitaalsbelasting uit, NTFR 2010/1770, HvJ 1 juli 2010, nr C‐035/09
 • Belgische ‘at arm’s length‐regeling’ is niet in strijd met EU‐recht, NTFR 2010/959, HvJ 21 januari 2010, nr C‐311/08
 • Liquidatieverlies moet in casu als nagekomen verlies uit de gestaakte onderneming worden aangemerkt, FED 2004/389, HR, 9 april 2004, nr 39 406
 • Caribische landen, werk samen, Het Financieele Dagblad, 1 december 2011
 • Uitholling van dividendbelasting, Het Financieele Dagblad, 27 januari 2005
 • Kansen beter fiscaal vestigingsklimaat, Het Financieele Dagblad, 2 december 2004
 • Arrest EU‐rechter klap voor schatkist, Het Financieele Dagblad, 23 december 2004